Tckl Gebruiksvoorwaarden

Versie 1.3, Revisie 3 Laatst aangepast op 12 mei 2020

Introductie

Door een Tckl Account aan te maken ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden van Tckl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die door Tckl worden aangeboden. Ook de Tckl Privacy Policy maakt onderdeel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Het kan zijn dat we op enig moment deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Als we dat doen laten we je dat weten. Door gebruik te (blijven) maken van je Tckl Account of de Tckl Diensten ben je gebonden aan deze (gewijzigde) voorwaarden. Ben je het niet eens met de wijzigingen dan dien je je Tckl account te beëindigen.

Definities

  • Tckl is gevestigd te Groningen aan de Europaweg 8, W3.08, KvK nummer 66363233;
  • Tckl Account is het account dat door een Tckl Gebruiker is aangemaakt en dat toegang geeft tot de Tckl Diensten;
  • Tckl Diensten zijn alle diensten die door Tckl worden aangeboden of gefaciliteerd;
  • Tckl Gebruiker is een persoon die beschikt over een Tckl Account en die gebruik wil maken van de Tckl Diensten;
  • Tckl Partner is een partij die toegangsbewijzen voor Tckl Events beschikbaar stelt en/of Tckl Gebruikers voor Tckl Events uitnodigt;
  • Tckl Organisator is de organisator van een Tckl Event;
  • Tckl Events zijn alle events waarvoor toegang via Tckl wordt aangeboden of door Tckl wordt gefaciliteerd.

Account

Als Tckl Gebruiker krijg je toegang tot Tckl via je Linkedin account. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van je account en voor alle activiteiten die plaatsvinden middels het Tckl Account. We adviseren je een sterk wachtwoord te gebruiken dat je niet met anderen deelt en dit wachtwoord geregeld te wijzigen. Het is niet toegestaan anderen toegang te verschaffen tot je Tckl Account of om anderen via je Tckl Account gebruik te laten maken van Tckl Diensten. Gebeurt dit toch dan hebben Tckl, haar Partners en Organisatoren het recht om in dat geval de toegang tot het Tckl Account of Tckl Event te weigeren.

Informatie

Door een Tckl account aan te maken geef je Tckl toestemming gebruik te maken van de informatie opgeslagen in je Linkedin account en de informatie die je zelf aan je Tckl Account toevoegt. Deze informatie zullen we zorgvuldig behandelen. We slaan de informatie veilig op en delen deze alleen met de Leden, Partners en Organisatoren. Zij krijgen toegang tot het profiel dat Tckl op basis van de ontvangen informatie opstelt. Zo zorgen we er voor dat we onze dienstverlening nog beter kunnen maken. Alleen als wij hiertoe op grond van de wet gehouden zijn wordt de informatie aan anderen, zoals opsporingsdiensten, verstrekt. Wil je weten welke informatie we van je hebben opgeslagen of wil je de door Tckl opgeslagen informatie wijzigen of verwijderen, dan kan je een verzoek indienen via het formulier op Tckl.nl. Meer informatie over welke informatie wij gebruiken en waarvoor wij die informatie gebruiken vind je in onze Privacy Policy. De informatie die je aan Tckl verstrekt moet juist zijn. Eventuele fouten in deze informatie, zoals bijvoorbeeld je emailadres of telefoonnummer, kunnen er toe leiden dat Tckl je Account niet goed kan beheren en dat uiteindelijk je Tckl Account wordt beëindigd. Zorg er dus voor dat deze informatie juist en up to date is.

Gebruik

Het is niet toegestaan de informatie verkregen middels het Tckl Account voor andere doeleinden te gebruiken anders dan voor het gebruik van de Tckl Diensten omschreven in deze voorwaarden. Commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de door Tckl opgeslagen informatie buiten de door Tckl aangeboden wijze te bekijken, op te halen of indexeren, te ‘minen’, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van het Tckl account of de Tckl diensten of de inhoud ervan te reproduceren, gebruik te maken van reversed engineering of (op technische wijze) de beveiliging of toegangsbeperkingen van het Tckl account te omzeilen of uit te schakelen. Alle intellectuele eigendomsrechten rustende op of behorende bij het Tckl Account, de Tckl Diensten en de door Tckl verwerkte informatie zijn eigendom van Tckl.

We doen ons best om Tckl goed te laten functioneren. Toch kunnen we niet garanderen dat je Tckl account en de opgeslagen informatie altijd beschikbaar is en foutloos functioneert. Wel garanderen we dat we eventuele fouten zo snel mogelijk oplossen.

Beëindigen account

Jij en Tckl hebben allebei de mogelijkheid op ieder moment het Tckl Account te beëindigen. Tckl doet dit alleen als hier een dringende aanleiding voor bestaat. Van een beëindiging van het Tckl Account zullen we je uiteraard op de hoogte brengen. Mocht er voor het gebruik van een Tckl Dienst nog een vergoeding verschuldigd zijn dan dient deze ook bij beëindiging van het Tckl Account te worden voldaan, ook als het account door Tckl wordt beëindigd. Bij beëindiging van het Tckl Account zal Tckl de verwerkte informatie beschikbaar houden voor statistische en administratieve doeleinden en zal deze informatie niet langer inzetten om Tckl Diensten aan te bieden.

Aansprakelijkheid

Tckl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten in de door jou of door anderen aangeleverde, verwerkte en opgeslagen gegevens, voor fouten in het functioneren van Tckl en je Tckl Account en voor gedragingen van haar Leden, Partners en Organisatoren. Ook is Tckl niet aansprakelijk voor fouten in de informatie ten aanzien van Tckl Events (zoals onder andere data, aanvangstijdstippen of programmeringen). Tckl is niet aansprakelijk voor informatie die door Tckl Gebruikers, Tckl Organisatoren of Tckl Partners op Tckl wordt geplaatst. Indien deze informatie mogelijk onrechtmatig is of mogelijk inbreuk maakt op rechten van derden, dan heeft Tckl het recht deze informatie op eigen initiatief aan te passen of te verwijderen nadat degene die de informatie heeft geplaatst hierover is geïnformeerd. Tckl is enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van Tckl. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten. Ontstaat er een geschil met Tckl dan is Nederlands recht van toepassing en is de uitsluitend de rechter te Groningen bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Kies het beste voor jou en je gasten

Met Tckl kies je voor de beste oplossing voor het Guest Management van al je fysieke, online en hybride evenementen. Nodigt jouw organisatie regelmatig gasten uit voor verschillende evenementen? Zorg dat je vanaf nu alles perfect hebt geregeld.